Mae sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus ar draws Blaenau Gwent yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu gyda'r bobl sy'n defnyddio eu gwasanaethau ac maent eisiau i chi gymryd rhan i ddylanwadu a llunio eu polisïau a'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae nifer o ffyrdd y gallwch sicrhau y caiff eich llais ei glywed:

Mynediad i'r Porth Ymgysylltu

Caiff y Porth Ymgysylltu ei rannu rhwng partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ac mae'n cynnwys manylion gweithgareddau ymgysylltu lleol y gallwch gymryd rhan ynddynt a chael eich llais wedi'i glywed yn ogystal ag adborth o ymgysylltu blaenorol. Cliciwch yma i gael mynediad i'r porth (mae hon yn ddolen allanol).

Ymuno â'r Panel Dinasyddion

Gallwch wirfoddoli i fod yn rhan o Banel Dinasyddion Blaenau Gwent lle byddwch yn derbyn gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau ymgysylltu yn eich ardal a derbyn gohebiaeth gyson gan bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, I gael mwy o wybodaeth, cliciwch yma.